EN RU
logo kepro
Cərrahiyə
Damağın korreksiyası
Damağın korreksiyası
 
Qinqivoplastika (damaqkənarı kosmetik plastika peşəkar dairələrdə məhz belə adlanır) damaq kənarlarının fiziologiyasının yaradılması və estetik nəticələrinin yaxşılaşdırılması üçün təyin olunub. Əgər dişlərin dağılmış ətrafının örtülməsi tələb olunursa, bu prosedur uzun çəkir, belə ki, doktor başqa yerdən toxuma götürməli olur. Lakin belə müdaxilələr də müasir stomatoloji klinikalarda aparılır.
 
insanın zahiri görünüşünə və sağlamlığına aid olan bəzi problemləri düzəltməyə yaxud aşkara çıxarmağa imkan verən qeyri-mürəkkəb, amma eyni zamanda operativ müdaxilə
Periodontal xəstəlikdən, köklərin infeksiyası və dişin alt hissəsinin məhv edilməməsi üçün molar dişin çıxarılması proseduru
dişlərin sırasının arxa və ya yan qüsurları zamanı əlavə dəstək yaratma əməliyyatı
Parodontit – dişin ətrafındakı toxumalarda yaranan iltihabdır ki, bu da onu məhv edə bilər.
dişin sümük toxumasının dağılmasının qarşısın alınması məqsədiylə çənə nahiyəsindəki kistanın aradan qaldırılması əməliyyatı
Damaq konturlarının plastikası gələcəkdə gülümsəmənizin ayrılmaz hissəsidir.
Kökün yuxarısının rezeksiyası (kəsmə, ayırma) – məqsədi diş kökündə iltihab ocağının cərrahi yolla ləğv edilməsidir.
çənə ətrafında alveolyar prosesdə yaranan tikan formasında sümük şişlər, qabarmalar, törəmələr, çıxıqlar kimi özünü göstərir