EN RU
logo kepro
Professional qulluq
Kosmetoloji təmizlənmə
Kosmetoloji təmizlənmə
Çirk, komedon və iltihablaşmış elemetlərdən manual və aparat metodları ilə üz dərisinin təmizlənməsi prosedurudur.
Daha dərin təbəqələrə nüfuz edə bilən aşağı molekulyar ağırlıqlı hyaluron turşu tərkibli preparat.
Çirk, komedon və iltihablaşmış elemetlərdən manual və aparat metodları ilə üz dərisinin təmizlənməsi.
Dərinin üst qatlarının götürülməsi ilə dərinin sonrakı fizioloji yenilənməsi prosesini sürətləndirmək.
Doğru qoyulmuş diaqnoz problemli dərinin effektiv patogenetik müalicəsinə imkan verir.