EN RU
logo kepro
Genova analizləri
Nəcisin geniş analizi  2200 (The GI Effects Comprehensive Stool Profile 2200)
 

 

Nəcisin geniş analizi 2200 (The GI Effects Comprehensive Stool Profile 2200)

 

Nəcisin geniş təhlili həzm sisteminin vəziyyətini qiymətləndirmək üçün dəyərli bir vasitədir, həzm, qida maddələrinin sorulması, bağırsaq florasının tərkibi və effektivliyi, parazitlərin olması, həmçinin iltihab və mədə-bağırsaq traktının bədxassəli yenitörəmələri və bir sıra metabolik maddələr haqqında məlumat verir. 
 
 
Analiz, aşağıdakılar barədə mühüm kliniki informasiya almağa imkan verir:
 
mədəaltı vəzin zahiri sekresiya funksiyası;
 
- mədənin sekresiya fəallığı;
 
- mədə-bağırsaq traktında neoplazmaların olması;
 
- iltihabın olması və bağırsaqdakı fəaliyyəti;
 
- yoluxucu qurdların olması;
 
- bağırsaq florasının fəaliyyətinin səmərəliliyi;
 
nəcizin turşuluğu;
 
- bağırsaqdakı bakterial fermentin həddən artıq aktivliyin hormonal balansı pozan kanserogenezi gücləndirə bilməsi;
 
- PCR metodu ilə 7 növdən olan 24 bakteriyanın DNT-sini təyin etmək yolu ilə bağırsaq mikrobiotası;
 
- dost bağırsaq florasının kəmiyyət tərkibi (laktobakteriyalari, bifidobakteriyalar, bağırsaq çöpləri);
 
patogen və şərti-patogen bakterial bağırsaq florasının olması və onun antibakterial təsir göstərən antibiotiklərə bitki mənşəli preparatlara həssaslığı;
 
göbələklərin, kiflərin mövcudluğu və onların göbələklərə qarşı olan preparatlara, həmçinin antibakterial və antifungal təsiri olan bitki mənşəli preparatlara həssaslığı;
 
- trixrom boyanma, kompüter mikroskopiyası, habelə parazit antigenlərinin (kriptosporidlər, lambliyalar, histolika entamebası) immunoferment analiz yolu ilə ifrazatda parazit qurdların olması;
 
- ifrazatda H. pylori antigeninin olması;
 
- ifrazatda  qan olması. 
Nəcisin geniş təhlili həzm sisteminin vəziyyətini qiymətləndirmək üçün dəyərli bir vasitədir, həzm, qida maddələrinin sorulması, bağırsaq florasının tərkibi və effektivliyi, parazitlərin olması, həmçinin iltihab və mədə-bağırsaq traktının bədxassəli yenitörəmələri və bir sıra metabolik maddələr haqqında məlumat verir.
Estrogenlərin metabolizm profili bədəndə estrogenlərin məhv edilməsi yolunu müəyyənləşdirməyə imkan verir. Estrogen metabolizminin arzuolunmaz yollarının aktivləşməsinin əsasında bir çox hormonasılı xəstəliklərin (endometrioz, uterus fibromyoma, endometrial hiperplastik proseslər, uterusun, yumurtalıqların və süd vəzinin bədxassəli yenitörəmələri) inkişafı durur və onların müalicəsinin effektivliyini qiymətləndirmək üçün vacib vasitədir.
Sidikdəki zəhərli elementlərin təmizlənməsi orqanizmdə zəhərli metalların yığılma dərəcəsi barədə məlumat verir.