EN RU
logo kepro
Gigiyena
Bu sistemdə istifadə edilən ağartma üsulu oksigen molekulanın ən aydın və bərk piqment ləkələrini ləğv etmək xüsusiyyətinə əsaslanır.
Air-Flow texnologiyasında bikarbonat soda əsaslı xüsusi tozun ən kiçik hissəcikləri su və təzyiqlə dişə istiqamətlənərək onun təmizlənməsini təmin edir
Dişlərin ultrasəs təmizlənməsi dişlərdən hər bir yığıntını ayırmağa və onların təbii rəngini qaytarmağa imkan verir.
Emalın remineralizasiyası onun strukturunun mineral preparatların köməyi ilə bərpasıdır.
  • 1