EN RU
logo kepro
Gigiyena
Dişlərin remineralizasiyası
Dişlərin remineralizasiyası
Emalın remineralizasiyası onun strukturunun mineral preparatların köməyi ilə bərpasıdır. Qidanın, həyat qabiliyyətli bakteriyaların qəbulu ilə əlaqədar ağızda daimi olaraq müxtəlif kimyəvi reaksiyalar gedir. Diş yığıntılarının olması, mineral maddələrin çatışmazlığı, turşu-qələvi balansının pozulması həmişə emalın strukturunun pozulmasına (demineralizasiya) gətirib çıxarır. Bu prosesin əvvəlində diqqət edib emala minerallar (kalsium, ftor, fosfor) hopdurulsa, onu tam bərpa edib kariesə qarşı dişin dayanıqlığını artırmaq olar.
 
Emalın remineralizasiyası:
 
● yaxşı profilaktik tədbirdir;
 
● mexaniki işləmə olmadan kariesi götürməyə imkan verir;
 
● hiperhəssas dişlərin işlənməsilə mübarizəyə kömək edir;
 
● mineral elementlərin çatışmazlığının yerini doldurur:
 
● ağardılmadan sonra;
● uşaqlarda və yeniyetmələrdə aktiv böyümə dövründə;
● ortodont müalicə zamanı;
 
●hamiləlik zamanı.
Bu sistemdə istifadə edilən ağartma üsulu oksigen molekulanın ən aydın və bərk piqment ləkələrini ləğv etmək xüsusiyyətinə əsaslanır.
Air-Flow texnologiyasında bikarbonat soda əsaslı xüsusi tozun ən kiçik hissəcikləri su və təzyiqlə dişə istiqamətlənərək onun təmizlənməsini təmin edir
Dişlərin ultrasəs təmizlənməsi dişlərdən hər bir yığıntını ayırmağa və onların təbii rəngini qaytarmağa imkan verir.
Emalın remineralizasiyası onun strukturunun mineral preparatların köməyi ilə bərpasıdır.