EN RU
logo kepro

KEPRO Esthetic & Antiage Clinic

 

PİLATES

 

Gümrahlığa, qamətə, gücə doğru.

 

Yozef Pilates tərəfindən işlənmiş bu nadir təmrinlər kompleksi yaşından və cinsindən asılı olmayaraq insanlar üçün hər hansı fiziki hazırlıq səviyyəsidir.

 

 

 

Pilates sistemi özündə ağıl və bədənin qarşılıqlı əlaqəsinə əsaslanan və bədənin bütün nahiyələri üçün təmrinləri ehtiva edir, başqa sözlə, hər bir təmrinnbu və ya digər əzələ qrupuna şüurlu təsirlə ötürülür.

Pilates sistemi skelet və daxili orqanları dəstəkləyən sərin əzələlərin işləməsinə yönəldilib. Bu, orqanizmi daxildən öhkəmlətməyə, qıvraq, qamətli olmağa, xeyli xəstəlikdən qaçmağa imkan verir. Bütün təmrinlərin əsası olan əzələlərin dartılması onlar elastiklik, tonus verir və nəticə olaraq təbii zərifliyi və sərbəst hərəkəti bərpa edir.

 

 

PİLATES-SAĞLAMLIQ, ZƏRİFLİK və MƏŞQ ETMİŞ

BƏDƏNİN ENERJİSİDİR!

Pilates
What Clients Say About Us